NAGRODY

Nagrodami w konkursie "Camera Jagellonica" są vouchery pieniężne do wykorzystania w sklepie fotograficznym. Zostaną one przyznane w następujących kategoriach: 


1. Nagroda Główna i Wyróżnienie  w kategorii „Życie studenckie”;

2. Nagroda Główna i Wyróżnienie w kategorii „Architektura”;

3. Nagroda Główna i Wyróżnienie w kategorii „Wydarzenia”;

4. Nagroda Główna i Wyróżnienie w kategorii „Impresje”;

5. Nagroda Specjalna, przyznawana przez rektora UJ, prof. Wojciecha Nowaka, spośród wszystkich nadesłanych zdjęć.